04/03/2021 10:50
Xem với cỡ chữ

Hai tháng, sản xuất công nghiệp tăng 7,4%

Theo Bộ Công thương, do số ngày làm việc của tháng 2 năm nay ít hơn tám ngày so năm 2020 và ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số địa phương, sản xuất công nghiệp ước tính giảm so tháng 1 cũng như so cùng kỳ năm 2020.
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng khá cho nên tính chung hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp vẫn tăng 7,4% so cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4% (cùng kỳ năm trước tăng 7,1%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,3% (cùng kỳ tăng 7%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,8% (cùng kỳ tăng 4,6%); riêng ngành khai khoáng giảm 11% (cùng kỳ giảm 2,7%). Trong các ngành công nghiệp cấp 2, nhiều ngành trọng điểm cũng có chỉ số sản xuất hai tháng tăng cao so cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 30,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 21,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,5%; khai thác quặng kim loại tăng 14,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,9%;...
PL. theo nhandan.com

 

Tìm theo ngày :